تجهیزات شبکه اکتیو (active)

هیچ محصولی یافت نشد.


اکتیو (active) به تجهیزاتی گفته می شود که، برای انتقال اطلاعات به جریان الکتریکی برق احتیاج دارد