سرور

نمایش یک نتیجه

سرور SERVER


اولین تعریفی که از سرور (server) خواهید دید، واژه خدمات دهنده است. این ابزار رایانه همیشه در درسترس است و در واقع مسئولیت مدیریت اطلاعات و داده ها را بر عهده دارد و به عبارت بهتر سیستم سرور، به عنوان یک مادر یا خدمات دهنده به کامپیوتر های کوچک تر به عنوان خدمات گیرنده یا کلاینت فرمان می دهد و کلاینت ها می توانند نیازهای خود را به کمک داده های موجود تحت شبکه، در آن تامین کنند. معمولا سرورها در محفظه های فلزی به نام رک (rack) نگهداری می شوند و هر این محفطه ها خود در قفسه هایی به نام کیج (cage) قرار می گیرند