سنسور تشخیص AVS WIC4 PLUS

۲,۰۶۲,۰۰۰ تومان

سنسور تشخیص باز وبسته بودن درب بی سیم دارای دو زون ورودی کمکی سیمی