دستگاه ذخیر ساز کیونپ مدل TX-500P

  • پروتکل TCP/IP

  • افزودن سریع منابع ذخیرهبا اتصـال یک هاب (Hub) یا سوئیچ (Switch)

  • ینترفیس
    Two Thunderbolt™ 2 high-speed ports (daisy-chain up to 6

  • قابلیت جاگذاری 5 هارد دیسک
دسته: ,