رک دیواری الگونت 4 یونیت عمق 45(LGONET-DVR)

  • نوع رک : دیواری

  • ارتفاع رک الگونت: 4 یونیت

  • ارتفاع کل : 25 سانتی متر

  • عمق : 45 سانتی متر

  • عرض : 60 سانتی متر

  • دارای شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن

  • دارای درب فریم دار شیشه ای