رک دیواری الگونت 4 یونیت عمق 35(LGONET-DVR)

  • 34 سانتی متر عمق رک


  • تحمل وزن تا 20 کیلوگرم

  • 23.8 سانتی متر ارتفاع بیرونی رک و 35 سانتی متر عرض بیرونی رک

  • درب جلو تک لنگه مشبک با قفل سوئیچی

  • سینی ثابت به ابعاد، رنگ الکترو استاتیک پودری بدنه، 5.5 کیلوگرم وزن رک