مودم روتر دو آنتن مدل U.TEL A304 U

U.TEL A304U ، روتر مودم

LAN بی سیم ADSL2


  • 300Mbps Wireless N ADSL +

  • رابط x RJ11 DSL

  • دکمه WPS / WLAN

  • دکمه تنظیم مجدد

  • رابط های اترنت RJ45

  • رابط برق

  • سوئیچ برق

  • رابط USB 2.0 میزبان