NVR

ان وی ار NVR

هیچ محصولی یافت نشد.


جهت ضبط تصاویر دوربین های تحت شبکه، از دستگاه(NVR) یا همان network vido recorder استفاده می شود. از مزایای مهم دستگاه های ضبط تصاویر، می توان stand alone نامبرد، که این سیستم به معنی بدون نیاز به سیستم جانبی کامپیوتری pc server ها برشمرد. دستگاهای ضبط تصاویر ان وی ار با استاندارد onvif این امکان را برای متقاضی فراهم می سازد که با هر برند دوربینی، تصویر بر روی نمایشگر داشته باشد. تعداد کانال ها، بسته به نیاز تعیین می شود. محصولات ضبط تصاویر(NVR)، با مدل های مختلف و تعداد کانال های 4،8،16،32... تمام نیاز ها را در این گزینه فراهم ساخته است